D-vitamin

Opdateret: maj 2

Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram D-vitamin tilskud dagligt til gravide. Men hvorfor? Hvad bruger kroppen D-vitamin til? Og er det nødvendigt?
Der er en jungle af gode råd om kost, motion og livstil til gravide, men der kan godt nogle gange mangle en mere fyldestgørende forklaring bag de gode råd. Jeg vil gerne kort og forhåbentligt forståeligt, forsøge at forklare baggrunden for anbefalingerne om D-vitamin tilskud til gravide, så du selv kan vurdere om du vil tage tilskud af D-vitamin - hvis du da ikke allerede tager en multivitamin til gravide, hvor der er den anbefalede daglige dosis af D-vitamin i.- D-vitamin og calcium går hånd i hånd.


D-vitamin spiller først og fremmest en vigtig rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af vores knogler.

For at kroppen kan optage calcium over tarmvæggen, skal der bruges et bestemt protein, D-vitamin aktiverer de gener, som laver netop det protein.


Udover at sikre at calcium bliver optaget i kroppen, sørger D-vitamin også for, at calcium bliver inkorporeret i knoglerne. Det gør D-vitamin ved at aktivere nogle celler, osteoklaster, som er vigtige for at nedbryde gammelt knogle, så nyt knoglevæv kan blive dannet, og derved vedligeholdes og styrkes vores knogler.


Men forskning har gennem de seneste år vist, at D-vitamin også spiller en vigtig rolle i andre funktioner i kroppen.- Immunforsvaret, centralnervesystemet og hjerte-kar-systemet kan bl.a. også godt lige D-vitamin


Blandt andet har dansk forskning peget på, at D-vitamin spiller en rolle i immunforsvaret.


Professor og institutleder Carsten Geisler, Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, har ledet et forskningsprojekt, der viser, at immunforsvarets T-celler, der nedbryder og destruerer fremmedlegemer, ikke bliver aktiveret, hvis ikke der er D-vitamin til stede, og immunforsvaret funktion er derved nedsat, når der er D-vitaminmangel.


D-vitaminmangel er også gennem dansk forskning, blevet kædet sammen med øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og udvikling af type 2-diabetes.


D-vitamin kommer i fem former: D1, D2, D3, D4 og D5 - hvoraf vitamin D2 og vitamin D3 er de mest relevante for vores helbred.
D2-vitamin findes i planter, hvor især champignoner er sprængfyldt med vitaminet, hvis champignonerne vel at mærke, er blevet belyst under væksten.
D3-vitamin syntetiserer vi selv i huden, når vi bliver udsat for sollys, men ellers får vi det gennem kosten - bl.a. gennem fed fisk, æg og kaviar


- Solen er D-vitaminets og sindets bedste ven


D-vitaminet kaldes også 'sollyshormonet' – da vi kan danne D-vitamin i huden ved hjælp af sollys.


D-vitaminmangel menes at spille en rolle i udviklingen af seasonal affektive disorder (SAD) og dermed vinterdepressioner.

Flere undersøgelser tyder også på, at der er en sammenhæng mellem D-vitaminniveauet og psykiske samt neurologiske lidelser såsom depression, skizofreni, sklerose og Alzheimers. Det viser en dansk gennemgang af 250 forskningsstudier, som er offentliggjort i Ugeskrift for Læger.


D-vitamintilskud til gravide kan forebygge udviklingen af astma blandt børn, og undersøgelser tyder på, at det også kan have en betydning for det ufødte barns risiko for at udvikle psykiske lidelser senere i livet.


Forskere fra Neuropsykiatrisk Klinik og Center for Psykiatrisk Forskning ved Århus Universitetshospital, har ved at gennemgå forskningsartikler om D-vitaminmangel og dens konsekvenser, fundet evidens for, at patienter med skizofreni eller manio-depressivitet hyppigere er født forår og vinter, hvor moderen har været gravid henover vinteren og derfor har lavere D-vitaminniveau. De undersøgte studier dækker over 29 lande fra den nordlige og fem fra den sydlige halvkugle. Overhyppigheden for udviklingen af ovenstående psykiske lidelser var 5-8 procent for de nordligt beliggende lande.


- Det behøves ikke at være i pille-form


Vi kan optage D-vitamin fra solen, fed fisk og champignoner og i begrænset mængde fra æg, kød og mælkeprodukter, men det kan være svært at få dækket sit D-vitaminbehov alene via maden.


D-vitamin er et fedtopløseligt steroidhormon. D2-formen omdannes i huden til D3 via en proces, der kræver lysets påvirkning med ultraviolette B-stråler. Herefter aktiveres D3 i leveren og nyren til den aktive form for D-vitamin som kroppen anvender.
Blot 10 pct. af organismens samlede behov for D3-vitamin dækkes via kosten.
D-vitamin har mange vigtige biologiske virkninger i organismen. Ud over at gavne knoglerne påvirker D-vitamin en række andre organsystemer, herunder hjerte-kar-systemet, immunsystemet, og centralnervesystemet.

D-vitamin fra solen kræver ikke mere end to gange en halv times sol på arme, ben og i ansigtet om ugen for at få en god mængde. Det gælder dog kun i sommerhalvåret, da solen ligger for lavt på himlen i vinterhalvåret (oktober til april), til at de rigtige bølgelængder kan ramme huden og danne D-vitamin på den måde.


Desværre kan vi ikke spare et lager af D-vitamin op til at klare os gennem efterår og vinter


Gennem kosten er de vigtigste kilder til D-vitamin som nævnt champignoner og fed fisk. Champignonerne skal dog være belyst under dyrkning, og det er langt fra alle champignoner der er det, og der er ikke altid til at læse på pakken, hvordan champignonerne er dyrket.


Fed fisk kan også være problematisk i graviditeten, da tungmetaller og miljøgifte ophobes i fiskens kød og især i fiskens fedt. Man skal derfor som gravid være varsom med, hvilke fisk man spiser (mere om kost og graviditet i et andet blog-indlæg, stay tuned!). Spis gerne fisk fra opdræt 2-3 gange om ugen, men vælg dansk eller nordisk produceret opdræt, da vi har strammere krav end andre EU lande, og undgå helt fisk fra Østersøen.


Jeg anbefaler, lige som Sundhedsstyrelsen, at man ud over en sund og varieret kost, spiser tilskud af D-vitamin på 10 mikrogram dagligt gennem graviditeten og mens man ammer – hvis du tager en graviditets-multivitamin, så tjek om den allerede indeholder D-vitamin. Du kan også tage det som et separat D-vitamin kosttilskud.


Liv Adelstorp - Din Jordemoder


Kilder:

- Ugeskrift for læger - Ugeskr Læger 2010;172(17):1296-1300

- Circulating 25-hydroxyvitamin D serum concentration and total cancer incidence and mortality: a systematic review and meta-analysis, 'Preventive Medicine' (2013), doi: 10.1016/j.ypmed.2013.08.026

- altomkost.dk og SST

0 visninger

CVR: 41054824

©2020 by Liv Adelstorp - Din Jordemoder. Proudly created with Wix.com